LOGO

Phòng Hành chính - Hậu cần

04-12-2012
Phòng Hành chính - Hậu cần
       Chức năng, nhiệm vụ phòng Hành chính - Hậu cần:
  1. Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác đảm bảo hậu cần đời sống cho toàn trường.
  2. Tổ chức thực hiện các chế độ về y tế, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.
  3. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đầu tư và xây dựng cơ bản.
  4. Tổ chức quản lý và thực hiện các công tác về hành chính, văn phòng; đón tiếp khách ban đầu đến trường làm việc, công tác.
  5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.