LOGO

NỘI QUY XƯỞNG THỰC HÀNH MÁY CNC

25-09-2014BỘ QUỐC PHÒNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 3

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 NỘI QUY XƯỞNG THỰC HÀNH MÁY CNC

  I. ĐỐI VỚI HỌC SINH SINH VIÊN:

Điều 1. Không có nhiệm vụ không được vào xưởng thực hành.

Điều 2. Vào học đúng giờ; quy định và đeo thẻ học sinh; nếu đến muộn sau 5 phút phải có lý do chính đáng và được sự đồng ý của giáo viên mới được vào học.

Điều 3. Phải mang, mặc đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động theo quy định.

Điều 4. Không được tự ý ra, vào lớp học khi chưa có sự đồng ý của giáo viên; không được hút thuốc lá, uống rượu, bia, nói chuyên riêng, nô đùa gây mất trật tự trong xưởng.

Điều 5. Phải tuyệt đối tuân thủ sự phân công của giáo viên, không được tự ý vận hành, sử dụng máy móc thiết bị khi chưa được sự đồng ý của giáo viên.

Điều 6. Phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy an toàn và PCCC; khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn phải nhanh chóng ngắt cầu dao và báo cáo kịp thời cho giáo viên để có biện pháp xử lý.

Điều 7. Hết giờ thực hành, HS-SV phải tắt máy móc thiết bị, bàn giao đầy đủ cho giáo viên; thu dọn sản phẩm, vật tư, dụng cụ đúng nơi quy định; vệ sinh sạch sẽ nhà xưởng.

Điều 8. Nghiêm cấm cờ bạc, ma túy dưới mọi hình thức.

II. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN:

Điều 1. Khi lên lớp phải đeo thẻ giáo viên, có sơ đồ phòng máy, sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho từng HS-SV, có đầy đủ sổ sách, giáo án theo quy định.

Điều 2. Thực hiện đúng giáo án, bài giảng, hướng dẫn thực hành đúng, đủ thời gian quy định, chịu sự thanh, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn Nhà trường.

Điều 3. Hết giờ học phải tổ chức cho HS-SV dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế ngay ngắn, sau đó phải kiểm tra toàn bộ các trang thiết bị, tắt điện, đóng và khóa xưởng thực hành theo quy định.

Giáo viên và HS-SV phải tuyệt đối chấp hành các quy định trên. Nếu vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị kỷ luật và phải bồi thường thiệt hại gây ra./.

                                    HIỆU TRƯỞNG

                                     (Đã ký)

                                        Đại tá Lê Thanh Thủy