TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Giới thiệu

– Giám đốc Trung tâm: Đại tá Trần Văn Dương – Phó hiệu trưởng kiêm giám đốc trung tâm

– Địa chỉ: Số 248 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng

– Điện thoại: 0225 3676 439

– Fax: 0225 3 790 218

– Email: Trungtamdanhgiakynangnghe.cdns3@gmail.com

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia- Trường Cao đẳng nghề số 3 được thành lập theo Giấy chứng nhận số 32/2014/GCN – ĐGKNN ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Tổng cục Dạy nghề /Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Trung tâm được cấp  Giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề số 11/BLĐTBXH- GCNHĐ ngày của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định mới về việc thay đổi, bổ sung và cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề.

Chức năng

Trung tâm có chức năng thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao trong việc sát hạch, đánh giá Kỹ năng các nghề: Công nghệ ô tô, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, Điện công nghiệp, Cơ điện tử và Điện tử Công nghiệp.
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho Giáo viên, HSSV, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo qui định hiện hành, là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo.

Nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch phát triển về nguồn nhân lực, vật chất, kỹ thuật phục vụ Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề.
Lập kế hoạch Tuyển sinh và triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề.
Tổ chức ôn luyện, bồi dưỡng và thi cho các kỳ thi kỹ năng nghề các cấp cho các tổ chức, cá nhân, địa phương và doanh nghiệp.
Tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề cho người lao động, giáo viên, giảng viên dạy nghề; tham gia đào tạo, liên kết đào tạo chuyên gia về các lĩnh vực trên.
Tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề cho người lao động, giáo viên, giảng viên dạy nghề; tham gia đào tạo, liên kết đào tạo chuyên gia về các lĩnh vực trên.
Quản lý lao động, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm đúng quy định, tăng cường đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm.

Một số hình ảnh của trung tâm

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ

Hồ sơ đăng ký tham dự của cá nhân là người lao động có nhu cầu tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở một bậc trình độ kỹ năng nghề của một nghề hoặc của cá nhân người lao động được người sử dụng lao động đăng ký để tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở một bậc trình độ kỹ năng nghề của nghề phù hợp với khả năng của người đó, gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự có dán ảnh màu nền màu trắng của cá nhân, cỡ 04 x 06 cm chụp kiểu chứng minh nhân dân theo mẫu tại mục: Đăng ký dự thi kỹ năng nghề;

2. Một (01) bản chụp một trong các loại giấy tờ chứng minh đáp ứng được một trong những điều kiện sau (trừ trường hợp tham dự đánh giá ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 của một nghề):

a. Người lao động có nhu cầu đều được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 1 của một nghề.

b. Để được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 2 của một nghề, người lao động phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây:

– Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó;

– Học xong chương trình trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp) tương ứng với nghề tham dự;

– Có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó.

c. Để được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 3 của một nghề, người lao động phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây:

– Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng nghề, công nhân kỹ thuật) tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó;

– Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó;

– Học xong chương trình cao đẳng (cao đẳng nghề) tương ứng với nghề tham dự;

– Có ít nhất 06 (sáu) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó.

VĂN BẢN QUAN TRỌNG

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI KỸ NĂNG NGHỀ TRỰC TUYẾN

Học viên tải file tương ứng dưới đây

Học viên vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu. Sau đó, gửi hồ sơ vào email Trungtamdanhgiakynangnghe.cdns3@gmail.com cho chúng tôi