LOGO

Lịch sử phát triển

Thông tin khái quát về lịch sử phát triển Nhà trường

21-02-2013

          Trường Cao đẳng nghề số 3 - Bộ Quốc Phòng tiền thân Trường lái xe Quân khu 3, được thành lập ngày 17/3/1960 đến nay đã trải qua chặng đường 50 năm xây dựng phát triển và trưởng thành. Năm 1991, Trường đổi tên thành Câu lạc bộ Ôtô - Môtô; năm 1997 sáp nhập Câu lạc bộ Ôtô – môtô và Trung tâm Xúc tiến việc làm trở thành Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quân khu 3. Năm 1999, Bộ Quốc Phòng ra quyết định thành lập Trường Đào tạo nghề Khu vực miền Bắc trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quân khu 3. Năm 2003, Trường được đổi tên thành Trường Dạy nghề số 3 - Bộ Quốc Phòng. Ngày 12/01/2007, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã ký Quyết định số 78/QĐ-BLĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề số 3 Bộ Quốc phòng trên cơ sở nâng cấp Trường Dạy nghề số 3. Đây là giai đoạn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển đi lên của Nhà trường.

Chi tiết