LOGO

Trung tâm Tư vấn và Giới thiệu việc làm

Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề đợt II năm 2013

15-05-2013
Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề đợt II năm 2013
Trường Cao đẳng nghề số 3 – Bộ Quốc Phòng thông báo tuyển sinh đào tạo nghề đợt II năm 2013 với các ngành nghề như sau:

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề đợt II năm 2014

12-09-2014
Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề đợt II năm 2014

         Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm 2014. Trường Cao đẳng nghề số 3 thông báo tuyển sinh đào tạo nghề đợt II năm 2014 cho BĐXN, các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng có nhu cầu học nghề tại Trường Cao đẳng nghề số 3-BQP như sau:

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề đợt II năm 2016

22-07-2016
Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề đợt II năm 2016

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2016 của Trường Cao đẳng nghề số 3 - Bộ Quốc phòng.

Nhà trường thông báo tuyển sinh đợt II năm 2016 cụ thể như sau:

Chi tiết