LOGO

Ban giám hiệu

Ban giám hiệu Nhà trường

24-04-2014

Đại tá Lê Thanh Thuỷ - Phó Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng

Đại tá Trần Đức Hùng - Bí thư Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng

Đại tá Trần Văn Dương - UVTV - Phó Hiệu trưởng Đào tạo

Trung tá Dương Văn Huỳnh - Phó Hiệu Trưởng

Chi tiết