LOGO

Khoa công nghệ ô tô

Giờ học cấu tạo động cơ Ô tô

29-11-2012
Giờ học cấu tạo động cơ Ô tô

Bằng việc được tiếp cận trực tiếp với các trang thiết bị học tập thực tế, các sinh viên được trang bị một kiến thức kỹ thuật vững vàng..

 

Chi tiết

Tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên khởi nghiệp

20-04-2016
Tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên khởi nghiệp

         Với phương châm giảng dạy hướng đến người học, đảm bảo cho học sinh, sinh viên khi học tập nắm chắc lý thuyết, vững thực hành, khi ra trường được giới thiệu việc làm với mức thu nhập ổn định, Khoa Công nghệ Ô Tô, Trường Cao đẳng nghề Số 3 đã và đang là địa chỉ tin cậy đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp ô tô đang ngày càng phát triển ở nước ta. Không dừng lại ở việc đào tạo thợ sửa chữa ô tô trong nước, Khoa ngày càng được đầu tư phát triển mạnh mẽ cả về con người và hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy hướng tới đạt chuẩn cấp bằng quốc tế.

Chi tiết

Tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên khởi nghiệp

29-09-2016
Tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên khởi nghiệp

Với phương châm giảng dạy hướng đến người học, đảm bảo cho học sinh, sinh viên khi học tập nắm chắc lý thuyết, vững thực hành, khi ra trường được giới thiệu việc làm với mức thu nhập ổn định, Khoa Công nghệ Ô Tô, Trường Cao đẳng nghề Số 3 đã và đang là địa chỉ tin cậy đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp ô tô đang ngày càng phát triển ở nước ta. Không dừng lại ở việc đào tạo thợ sửa chữa ô tô trong nước, Khoa ngày càng được đầu tư phát triển mạnh mẽ cả về con người và hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy hướng tới đạt chuẩn cấp bằng quốc tế.


Chi tiết