LOGO

Trung tâm sát hạch lái xe

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2016

07-03-2016

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng tại TTSHLX

Tháng 3 năm 2016

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2016

05-04-2016

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng tại TTSHLX

Tháng 4 năm 2016

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 5 năm 2016

20-04-2016
Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 5 năm 2016

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng tại TTSHLX

Tháng 5 năm 2016

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 6 năm 2016

17-05-2016
Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 6 năm 2016

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng tại TTSHLX

Tháng 6 năm 2016

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2016

29-06-2016
Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2016

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng tại TTSHLX

Tháng 7 năm 2016

Chi tiết