LOGO

Trung tâm sát hạch lái xe

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2015

28-09-2015

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng tại TTSHLX

Tháng 10 năm 2015

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 11 năm 2015

22-10-2015

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng tại TTSHLX

Tháng 11 năm 2015

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 12 năm 2015

23-11-2015

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng tại TTSHLX

Tháng 12 năm 2015

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 01 năm 2016

24-12-2015

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng tại TTSHLX

Tháng 01 năm 2016

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 02 năm 2016

22-01-2016

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng tại TTSHLX

Tháng 02 năm 2016

 

Chi tiết