LOGO

Trung tâm sát hạch lái xe

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 5 năm 2015

15-04-2015

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 5 năm 2015 như sau:

 

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 6 năm 2015

05-06-2015

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 6 năm 2015 như sau:

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 7 năm 2015

29-06-2015

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 7 năm 2015 như sau:

 

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 8 năm 2015

27-07-2015

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng tại TTSHLX

Tháng 8 năm 2015

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 9 năm 2015

25-08-2015

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng tại TTSHLX

Tháng 9 năm 2015

Chi tiết