LOGO

Trung tâm sát hạch lái xe

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 11

29-10-2014

            Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 11 năm 2014 như sau:

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 12

11-11-2014
Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 12

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 02

19-01-2015
Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 02

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 02 năm 2015 như sau:

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 3

13-03-2015
Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 3

          Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 3 năm 2015 như sau:

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng4

01-04-2015
Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng4

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 04 năm 2015 như sau:

Chi tiết