LOGO

Trung tâm sát hạch lái xe

06-01-2013

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 6

27-05-2014
Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 6

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 6 năm 2014 như sau:

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 7

20-06-2014
Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 7

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 7 năm 2014 như sau:

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 9

15-08-2014
Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 9

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 9 năm 2014 như sau:

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 10

12-09-2014
Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 10

      Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 10 năm 2014 như sau:

Chi tiết