LOGO

Thông báo

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 12

11-11-2014
Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 12

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết

VOCATIONAL COLLEGE N.3 - MINISTRY OF DEFENCE CONSULTING – JOB CENTER

27-12-2014

Add: 258 Le Duan – Kien An – Hai Phong              Tel: 031.3877 987

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 02

19-01-2015

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 02 năm 2015 như sau:

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 3

13-03-2015

         Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 3 năm 2015 như sau:

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 4

01-04-2015

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 04 năm 2015 như sau:

Chi tiết