LOGO

Thông báo

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 6

27-05-2014

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C, D và nâng hạng E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 6 năm 2014 như sau:

Chi tiết

LỊCH THI SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 7

20-06-2014

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 7 năm 2014 như sau:

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 8

29-07-2014

        Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 8 năm 2014 như sau:

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 9

15-08-2014

          Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 9 năm 2014 như sau:

Chi tiết

Lịch thi sát hạch cấp GPLX tháng 10

12-09-2014

        Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C và nâng hạng D, E , Fc tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 10 năm 2014 như sau:


Chi tiết