LOGO

Kế hoạch

Kế hoạch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng

23-04-2014

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe Ô tô các hạng B2, C, D và nâng hạng D, E tại Trung tâm Sát hạch lái xe trong tháng 5 năm 2014 như sau:

Chi tiết

Lớp CĐ Công nghệ ô tô-K11

23-09-2014

Thời khóa biểu lớp CĐ Công nghệ ô tô K11

Năm thứ 3-Học kỳ 5

(Địa điểm: Xưởng TH An Thắng-Khoa CN ôtô )

 

Chi tiết

Lớp CĐ Công nghệ ô tô-K11

23-09-2014

Lớp CĐ Công nghệ ô tô - K11

Năm thứ 2 - Học kỳ 4

(Địa điểm: Xưởng thực hành An Thắng-Khoa CN ôtô)

Chi tiết