LOGO

Giới thiệu

Phòng Hành chính - Hậu cần

04-12-2012
Phòng Hành chính - Hậu cần
       Chức năng, nhiệm vụ phòng Hành chính - Hậu cần:
 1. Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác đảm bảo hậu cần đời sống cho toàn trường.
 2. Tổ chức thực hiện các chế độ về y tế, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.
 3. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đầu tư và xây dựng cơ bản.
 4. Tổ chức quản lý và thực hiện các công tác về hành chính, văn phòng; đón tiếp khách ban đầu đến trường làm việc, công tác.
 5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Chi tiết

Thông tin khái quát về lịch sử phát triển Nhà trường

21-02-2013

          Trường Cao đẳng nghề số 3 - Bộ Quốc Phòng tiền thân Trường lái xe Quân khu 3, được thành lập ngày 17/3/1960 đến nay đã trải qua chặng đường 50 năm xây dựng phát triển và trưởng thành. Năm 1991, Trường đổi tên thành Câu lạc bộ Ôtô - Môtô; năm 1997 sáp nhập Câu lạc bộ Ôtô – môtô và Trung tâm Xúc tiến việc làm trở thành Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quân khu 3. Năm 1999, Bộ Quốc Phòng ra quyết định thành lập Trường Đào tạo nghề Khu vực miền Bắc trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quân khu 3. Năm 2003, Trường được đổi tên thành Trường Dạy nghề số 3 - Bộ Quốc Phòng. Ngày 12/01/2007, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã ký Quyết định số 78/QĐ-BLĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề số 3 Bộ Quốc phòng trên cơ sở nâng cấp Trường Dạy nghề số 3. Đây là giai đoạn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển đi lên của Nhà trường.

Chi tiết

Trung tâm Sát hạch lái xe

13-05-2013

Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm:

Thực hiện theo cơ chế của Trung tâm sát hạch hiện hành.

Chi tiết

Phân hiệu - Đào tạo lái xe

13-05-2013

Chức năng, nhiệm vụ của 2 phân hiệu:

Phân hiệu đào tạo lái xe có nhiệm vụ tuyển sinh và đào tạo lái xe các hạng theo giấy phép được Cục Đường bộ Việt Nam cấp.

Tổ chức tuyển sinh, đào tạo lái xe các hạng.

Xây dựng tiến độ đào tạo, kế hoạch giáo viên, quản lý theo dõi sổ sách giáo án, mẫu biểu, giáo trình đào tạo lái xe theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ LĐTBXH.

Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý giáo dục học sinh do phân hiệu quản lý; phối kết hợp với gia đình học sinh và xã hội trong hoạt động giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên thuộc quyền.

Quản lý sử dụng các thiết bị tài sản khác, đất đai và tài chính của Trường giao cho phân hiệu; đề xuất nội dung về sửa chữa, đầu tư trang thiết bị vật chất của cơ sở đào tạo.

Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Nhà trường

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Chi tiết

Phòng Đào tạo

04-12-2012
       Chức năng, nhiệm vụ phòng Đào tạo:
 1. Giúp hiệu trưởng trong việc
  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hằng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của nhà trường
  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hằng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của nhà trường
  • Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng chương trình - giáo trình dạy nghề;
  • Xây dựng kế hoạch phát triển nghành nghề đào tạo, loại hình đào tạo mới của nhà trường.
  • Quản lý ngân hàng đề thi
  • Lập kế hoạch và chỉ đạo thi tốt nghiệp, kiểm tra kết thúc khoá học.
  • Quản lý phôi bằng, chứng chỉ nghề; cấp phát bằng, chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận về đào tạo và bồi dưỡng nghề.
 2. Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các kế hoạch đào tạo nghề, bồi dưỡng nghề, giáo dục học sinh - sinh viên.
 3. Tổ chức và quản lý quy trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.
 4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nghề, bồi dưỡng, giáo dục học sinh - sinh viên.
 5. Tổ chức và quản lý quy trình đào tạo - bồi dưỡng nghề.
 6. Xây dựng và tổ chức thự hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, các hoạt động nghiệp vụ về giảng dạy học tập.
 7. Là thư ký hội đồng đào tạo và hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề.
 8. Làm việc với các doanh nghiệp để lập kế hoạch cho học sinh - sinh viên đi thực tập, dự thảo trình Hiệu trưởng ký hợp đồng thực tập để giao cho cơ sở thực hiện.
 9. Chuẩn bị các điều kiện để Hiệu trưởng ký các hợp đồng thực tập nghề cho sinh viên chính quy các trường đại học thực tập nghề tại Trường.
 10. Tổng hợp, đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đào tạo và đảm bảo vật chất huấn luyện trong quá trình đào tạo.
 11. Theo dõi, tổng hợp đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, giáo dục học sinh, thống kê, làm báo cáo các vấn đề về giáo dục, đào tạo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.
 12. Xây dựng và tổ chức thự hiện các kế hoạch (phối hợp với chính quyền địa phương, công an trên địa bàn) bảo vệ, an ninh trật tự an toàn xã hội trong nhà trường. Tổ chức xây dựng, quản lý, huấn luyện quân sự.
 13. Xây dựng phương án và tổ chức chỉ đạo thực hiện phòng chống cháy nổ trong trường.
 14. Giúp Hiệu trưởng xây dựng tổ chức và biên chế của trường (tham mưu về công tác quân lực và quản lý quân số).
 15. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Chi tiết