LOGO

Tin tức

Giờ học cấu tạo động cơ Ô tô

29-11-2012
Giờ học cấu tạo động cơ Ô tô

Bằng việc được tiếp cận trực tiếp với các trang thiết bị học tập thực tế, các sinh viên được trang bị một kiến thức kỹ thuật vững vàng..

 

Chi tiết

Chuẩn đầu ra nghành cơ khí chế tạo máy

29-11-2012
Chuẩn đầu ra nghành cơ khí chế tạo máy

Các kiến thức của toàn bộ quá trình sản xuất công nghiệp và các mối quan hệ kỹ thuật – công nghệ - kinh tế giữa các công đoạn trong sản xuất cơ khí. Đây là một mối quan hệ chặt chẽ...

Chi tiết

Kỹ sư xây dựng với khó khăn khi tốt nghiệp

29-11-2012
Kỹ sư xây dựng với khó khăn khi tốt nghiệp

Với lượng sinh viên nghành xây dựng như hiện nay, trong thời gian tới sẽ có một lượng dư thừa kỹ sư xây dựng...

Chi tiết

Đào tạo Autocad cho sinh viên nghành xây dựng

29-11-2012
Đào tạo Autocad cho sinh viên nghành xây dựng

Khoa ngoại ngữ tin học đào tạo các môn chuyên nghành tin học - ngoại ngữ bổ trợ cho các sinh viên...

Chi tiết

Chức năng NV khoa CB - cơ sở

29-11-2012

Đào tạo cho sinh viên những kiến thức cơ bản, khoa học cơ bản phục vụ nền tảng ...

Chi tiết